Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, które są przekazywane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług Serwisu, który jest zarządzany przez firmę „ReTop.pl Miłosz Gądziak” z siedzibą w Masanowie, przy ul. Młynik 3, 63-405 Masanów, NIP: 6222559403, REGON: 301845693 zwanej dalej „Administratorem”.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest „ReTop.pl Miłosz Gądziak” z siedzibą w Masanowie, przy ul. Młynik 3, 63-405 Masanów, NIP: 6222559403, REGON: 301845693.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych firma „ReTop.pl Miłosz Gądziak” wprowadziła wewnętrzne procedury oraz środki ostrożności, które mają na celu uniknięcie nieautoryzowanego dostępu do tych danych. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także wszelkich innych odpowiednich przepisów prawa.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika oraz w sytuacjach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów lub w celu wykonywania zawartych umów.
 5. Nasz Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach.
  2. Poprzez gromadzenie plików „cookies”.
 6. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Dane wprowadzone w formularzach są przetwarzane w celu realizacji określonych funkcji, np. obsługi kontaktu informacyjnego lub rejestracji użytkownika w usłudze.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub przenoszenia. Może również ograniczyć przetwarzanie danych w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub przetwarzane niezgodnie z prawem. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec usunięcia danych, jeśli Administrator już ich nie potrzebuje, ale użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia roszczeń. Dodatkowo Użytkownik ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, co może uczynić, kontaktując się pod adresem korespondencyjnym lub mailowym: pomoc@inserp.pl.
 9. Jeśli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO, ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności serwisu z uwagi na rozwój technologii internetowej, zmiany przepisów prawa oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są nadzorowane przez naszą firmę. Te strony mogą posiadać własne polityki prywatności i regulaminy, których zalecamy zapoznanie się.

Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z naszych usług. W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod adresem: pomoc@inserp.pl